Ord og uttrykk

Når du skal ta opp boliglån, vil du møte på mange ord og uttrykk som kanskje ikke er så lette å forstå.

I denne oversikten har vi samlet noen av de viktigste lånebegrepene.

Hva betyr ordet?

 • Belåningsgrad
  • Størrelsen på lån i forhold til verdien på boligen som vises i prosent. Når man beregner belåningsgrad, blir all gjeld på boligen tatt med, inkludert fellesgjeld i et borettslag.

 • Dokumentavgift
  • Når man kjøper bolig, må man betale en omsetningsavgift til Statskassen på 2,5 % av kjøpesummen. Dette skjer når man tinglyser nye eiere hos Statens Kartverk. Gjelder ikke ved kjøp av borettslag eller andels- og aksjeleiligheter.

 • Egenkapital
  • Det er et krav til egenkapital ved kjøp av bolig. Det kan være i form av oppsparte midler f.eks. BSU eller pant i annen bolig. Ved kjøp av bolig til eget bruk er hovedregelen 15 % egenkapital.

 • Effektiv rente
  • Renteprosent som inkluderer gebyrer og provisjoner (etableringsgebyr og termingebyr). Dette er den reelle renten du skal forholde deg til.

 • Nominell rente
  • Renteprosent som ikke tar hensyn til gebyr og provisjoner.

 • Fast rente
  • Med fastrente på boliglånet lån har du stabile låneutgifter så du vet hvor mye du skal betale på lånet i den avtalte bindingsperioden.

   Du sikrer deg mot renteøkning i den aktuelle perioden, men faller renten, nyter du ikke godt av rentenedgangen.

   Med fastrente betaler du en avtalt rente i et bestemt antall år, vanligvis mellom 3 – 10 år.
   Du kan velge å binde hele, eller bare deler av lånet.

   Dette er fastrentelån:

   • Rentekostnaden er fast hele perioden
   • Du blir ikke berørt av renteøkning
   • Gode økonomisk oversikt
   • Mulighet for å kombinere fastrente (innenfor 75% av verdi) og lån med flytende rente
   • Lånet kan flyttes til ny bolig dersom du bytter bolig i bindingsperioden

   Passer ikke for deg som ønsket å ha et fleksibelt boliglån hvor du kan betale ned ekstra, innfri lånet eller gjøre endringer som for eksemepl endre terminbeløp eller forfallsdato.

 • Flytende rente
  • Rentenivået følger pengemarkedsrenten, og banken kan sette opp eller ned rentesatsen. Du blir varslet to måneder på forhånd ved renteøkning.

 • Annuitetslån
  • Du betaler det samme terminbeløpet gjennom hele låneperioden. I begynnelsen er gjerne lånebeløpet og rentekostnadene høye. Etter hvert som lånebeløpet går ned, synker rentekostnadene og en større andel av terminbeløpet går til nedbetaling av selve lånet.

 • Serielån
  • Høye terminbeløp i begynnelsen som gradvis synker ettersom rentekostnadene blir lavere. Årsaken er at serielån har faste avdrag, men siden rentekostnadene stadig blir lavere, blir også terminbeløpet lavere for hver gang. Det vil si at du betaler like store avdrag, men lavere renter for hvert terminbeløp.

 • Avdragsfrihet
  • Du kan avtale med banken ikke å betale avdrag i en periode, dvs. bare å betale renter. Lån må ligge innenfor 60 % belåning (av verdi på boligen).

 • Diskontering
  • Utbetaling av et lån.

 • Finansieringsbevis
  • En bekreftelse fra banken på at du kan kjøpe bolig opptil en gitt sum.

 • Frarådningsplikt
  • Banken har plikt til å vurdere om du bør ta opp lånet som du søker om. Dersom banken kommer frem til at økonomien ikke er god nok, har de plikt til å fraråde deg å ta opp lån.

 • Gjeldsbrev
  • En bindende avtale om å betale tilbake det du skylder ved et lån.

 • Gjeldsgrad
  • All gjeld delt på inntekt. Regnes som oftest for hele husholdningen.

 • Kausjon
  • Velger du å kausjonere for en annens lån, vil du bli holdt ansvarlig for lånet dersom låntaker ikke klarer å betjene det.

 • Realkausjon
  • Når en kausjonist stiller med tilleggssikkerhet, f.eks. i form av egen bolig eller hytte.

 • Løpetid
  • Nedbetalingstiden for et lån.

 • Medlånetaker
  • Den personen som du skal ta opp lån sammen med. Denne personen er ansvarlig for å betjene lånet sammen med hovedlåntaker. Vanligvis kjæreste, samboer eller ektefelle.

 • Mellomfinansiering
  • Et midlertidig/kortsiktig lån hvis man kjøper en ny bolig før den gamle er solgt. Når gammel bolig er solgt, nedbetales lånet med den egenkapitalen som var bundet opp i boligen.

 • Pant
  • Hvis banken innvilger deg boliglån, vil banken kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen. Pantesikkerheten gir banken rett til å kreve boligen solgt, dersom du ikke betaler for lånet i tråd med låneavtalen.

 • Rammelån
  • Et rammelån er et fleksibelt boliglån der du har en ramme som du selv velger hvor mye du ønsker å benytte deg av. Lånerammen er tilgjengelig i nettbanken og du betaler tilbake på lånet når det passer deg.

 • Refinansiering
  • Du kan refinansiere ved å øke lånet du allerede har eller samle flere smålån.

 • Terminbeløp
  • For hver termin betaler du ned lån og renter med et visst beløp. En termin kan være en gang i måneden, hver tredje måned, en gang i året eller annet.