Egenkapital boliglån

Egenkapital refererer til den delen av boligens verdi som du eier selv

Hva er egenkapital?

Egenkapital er en viktig faktor når du søker om boliglån. Ved kjøp av bolig til eget bruk er hovedregelen minimum 15 % egenkapital i Norge. Det betyr at man normalt ikke kan låne mer enn 85 % av boligens verdi.

Jo høyere egenkapital du har, jo bedre rente vil du normalt kunne få. I nybygger.no må du kunne stille med minst 25 % egenkapital, eller lån under 75 % belåningsgrad. Dette gjør at du kan få billigere boliglån enn hos ordinære banker.

Dette er fordi du som lånetaker kan stille høyere sikkerhet. Boligen er ikke «lånt opp til pipa», og det vet bankene å sette pris på.

Hvor mye egenkapital?

For eksempel, hvis du eier en bolig som er verdt 5 millioner kroner og har et boliglån på 3 million kroner, er din egenkapital 2 millioner kroner.

Det gir en belåningsgrad på 60 %.

Krav til egenkapital boliglån

Det er et krav til egenkapital ved kjøp av bolig. Det kan være i form av oppsparte midler som for eksempel BSU eller pant i annen bolig.

Du må altså ha en hvis sum penger selv for å kjøpe bolig. Det kan komme fra salg av tidligere bolig, sparing eller gaver og forskudd på arv. Disse pengene kalle egenkapital.

Hvorfor er egenkapital viktig?

Egenkapital spiller en nøkkelrolle når det kommer til boliglån av flere grunner:

  1. Lånevilkår: Jo høyere egenkapitalen din er, desto mer sannsynlig er det at du får tilbud om lavere rentesatser og bedre lånevilkår. Långivere ser på egenkapital som en indikasjon på låntakerens kredittverdighet og risikotoleranse.
  2. Lånets størrelse: Egenkapitalen din påvirker hvor mye du kan låne. Med mer egenkapital kan du få tilgang til større lånebeløp, som kan være avgjørende for å kjøpe drømmeboligen din.

Hva skal til for å få boliglån?

Merk at egenkapital er bare en av flere ting vi ser på når vi bestemmer om du kan få lån og hvor mye du kan få. Betjeningsevne og vilje, samt om du vil tåle en renteoppgang på minst 3 prosentpoeng og ikke minst at man ikke kan låne mer enn 5 ganger inntekten. Dette er likt for alle banker og fremkommer i Utlånsforskriften.

Hvordan øke egenkapitalen din?

Å øke din egenkapital kan være en smart strategi for å forbedre dine boliglånevilkår. Her er noen måter å gjøre det på:

  1. Ekstra innbetalinger: Betal ekstra på boliglånet ditt hver måned for å redusere lånesaldoen raskere.
  2. Verdiøkning: Renovering eller oppgradering av boligen din kan bidra til å øke dens markedsverdi.
  3. Lengre eierskap: Jo lenger du eier boligen, desto mer øker sannsynligvis dens verdi, og dermed din egenkapital.
  4. Innbetaling av gjeld: Reduser annen gjeld, som forbrukslån eller kredittkortgjeld, for å frigjøre mer økonomiske ressurser til boliglånet.

Søk boliglån