E-takst

Verdivurdering til boligen for å få bedre boliglån

Hvordan finne vi verdien av boligen?

Nybygger bruker Norges største boligdatabase, Eiendomsverdi, for å dokumentere verdien av boligen som det søkes lån på. Dette er en godt etablert kilde blant mange banker og eiendomsmeglere.

Har du en ny, oppdatert, e-takst vil denne tas med i helhetsvurderingen for å fastsette verdien på din bolig for å fastsette belåningsgrad og rente.

Du vil se boligens verdi i søknadsprosessen og kan ut ifra det beregne belåningsgrad.

Søk boliglån

Hva er e-takst?

Enkel takst, forkortet e-takst, er en elektronisk takst som erstatter verdivurdering. Det er eiendomsmeglerne eller takstmann som gjør dette. De kommer på besøk og gjør en befaring av boligen eller eiendommen. Den inneholder offentlige opplysninger og fersk prisstatistikk fra området i tillegg til meglers vurderinger.

Det fine er at alle eiendomsmeglere har en standard for hvordan dette registreres og gjennomføres, det er en bransjestandard. Den lagres i Eiendomsverdi, som er en uavhengig aktør, og der får den ett referansenummer som vi vil trenge.

Det er ikke krav om å bruke eiendomsmegleren som tok en e-takst for deg til å selge boligen. Det er akseptert og kjent at boligeier kun gjør dette for å dokumentere verdien på sin bolig.

Den nye e-taksten kan igjen brukes til å få mer riktig, bedre, boliglån og til for eksempel å justere forsikringsdekningen. Det kan også være andre ting hvor det er smart å ha en oppdater e-takst som for eksempel arveoppgjør.

Det er spesielt anbefalt å ta en e-takst etter du har pusset opp og oppgradering av boligen. Er det gjort grep for å øke boligverdi er det smart å få det dokumentert av en eiendomsmegler. Markedsverdien kan også ha endret seg og gjort at boligverdien har økt. Dette fanger eiendomsverdi-systemet som regel godt opp.

Få billigere boliglån med ny verdivurdering

I andre banker er det flere ting som spiller inn når renten settes, det kalles individuell prising. Men det har vi ikke i nybygger, der gjør vi det enkelt. Prisingen følger belåningsgraden og boligverdi, det betyr at jo mindre av boligen du har lån på, jo lavere renten får du.

Nybygger har renter fra 75 % til 60 % belåningsgrad, det er ingen krav til andre produkter, alder, type bolig eller medlemskap.

Dermed vil en oppdatert (siste 6 måneder) og riktig e-takst som viser at verdien på din bolig er bedre enn det som er fanget opp i systemet så vil det hjelpe med å få deg på riktig «trapp» i prismodellen, at du kan få lavere rente fordi belåningsgraden er lav.

Pris på verdivurdering

Hva en megler tar for en verdivurdering varierer. Er det tregt i markedet eller megleren ønsker å skaffe seg ett nettverk og flere nye kunder kan man ofte se kampanjer på gratis verdivurdering. Hvis det ikke er tilfellet kan prisene være mellom 2.000 kr til 6.000 kr. Det kan fort spare seg inn på billigere boliglån selv om du må betale noen tusen for en ny e-takst.