Belåningsgrad

Belåningsgrad er viktig for om du kan få lån og hvilken rente du får

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad sier noe om hvor mye av boligen som er belånt.

Belåningsgrad er størrelsen på ett lån i forhold til verdien på boligen som vises i prosent.

Når man beregner belåningsgrad, blir all gjeld på boligen tatt med, inkludert fellesgjeld i et borettslag.

Utregning av belåninggrad

Belåningsgrad i % = (Lånebeløp / Boligens markedsverdi) * 100

Husk at belåningsgraden endrer seg over tid. Både fordi du betaler ned på lånet, men også fordi boligens markedsverdi endrer seg. Som regel øker en bolig i verdi over årene, og det betyr at belåningsgraden reduserer, noe som er bra for deg som lånetaker.

Rente og belåningsgrad

Hvor mye av huset eller leiligheten som er belånt har ofte noe å si hvilken rente du får på boliglånet.

Jo lavere belåningsgrad, jo tryggere er lånet for banken, og det faller også kunden til gode ved å få bedre lånerente. Lav belåning = lav rente

I nybygger har vi en flat prisstruktur, lik rente til alle, som følger en «trappemodell» i forhold til belåningsgrad.

Best rente får du ved 60 % belåningsgrad.

I henhold til utlånsforskriften har ingen banker lov til å låne ut mer enn 85 % av boligens verdi, selv om finnes noen unntak.

Her i nybygger har vi satt maks belåningsgrad for våre boliglån på 75 % og rammelån til 50 %. Dette for å kunne gi best mulig pris og være en trygg og stabil lånetilbyder i lang tid.

Belåningsgrad og avdragsfrihet

For å kunne søke om midlertidig avdragsfrihet på boliglånet må belåningsgraden være under 60 % i nybygger.

Søk boliglån