Serielån

Dette bør du vite om serielån og fordelene med denne typen for nedbetaling av boliglånet

Hva er serielån?

Serielån er en av to måter nedbetalingen av boliglånet kan gjøres. Det er rentedelen som reduseres over tid, mens avdragene er de samme i hele lånets løpetid. Det betyr at du betaler mer i starten og mindre for hver måned du betaler ned på lånet.

Terminbeløpet varierer, avdragene er de samme mens rentebeløpet endrer seg. Terminbeløpet vil i starten være høyere fordi du betaler mer i renter. Etter hvert som lånet betales ned, blir terminbeløpene lavere. Rentebeløpet synker fordi restgjelden blir mindre.

Søk boliglån med serielån

Graf serielån
Graf som viser en fremstilling av hvordan rente- og avdragsandelen endres over tid for ett serielån.

Hva er bra med serielån?

Fordi du betaler jevnt mye i avdrag i hele perioden får du lavere rentekostnader totalt sett, sammenlignet med et annuitetslån. Vær obs. på at terminbeløpet vil endres hvis utlånsrentene endres.

Har du derfor rom i økonomien og ikke så stort behov for forutsigbarhet kan det være penger å spare ved å velge denne formen for boliglån. Dette er fordi rentekostnadene og andelen av renter synker med løpetiden på lånet.

Du må betale mer i starten, men mindre utover på lånet med serielån. Det kan også passe de som har en god økonomi når man tar opp lånet, men at det vil endre seg ved for eksempel at man går over til å bli pensjonist.

Dermed har man vært smart og spart penger ved å betale mer på lånet i starten når man hadde en bedre økonomi, enn etter at man gikk over til å bli pensjonist eller andre planer i fremtiden som gir en mer usikker økonomi.

Ordforklaring

Terminbeløp: hele beløpet lånetaker betaler hver måned. I det ligger både renter og avdrag på lånet.

Avdrag: den delen av terminbeløpet man betaler ned som gjør lånet mindre. For lånet skal gå i null, være nedbetalt, innen løpetiden.

Renter: kostnaden til banken for å låne penger. Denne svinger i løpet av låneperioden. Renter går både opp og ned i løpet av 25 år, som er normalt for ett boliglån.

Løpetid: Eller nedbetalingstid, den avtalte tiden lånetaker skal ha lånet. Når den datoen kommer er lånet og rentene betalt ned, man sier at lånet er nedbetalt.