Annuitetslån

Dette bør du vite om annuitetslån og fordelene med denne lånetypen

Hva er annuitetslån?

Den vanligste formen for nedbetaling av boliglån er annuitet. Du betaler det samme terminbeløpet gjennom hele låneperioden. I begynnelsen er gjerne lånebeløpet og rentekostnadene høye. Etter hvert som lånebeløpet går ned, synker rentekostnadene og en større andel av terminbeløpet går til nedbetaling av selve lånet.

Søk boliglån

Annuitetslån definisjon

I starten av låneperioden betaler du mest i renter og minst i avdrag. Dette endrer seg etter hvert som som tiden går, gjerne noen år for ett vanlig boliglån på 25 år for eksempel. Mens terminbeløpet, hvor mye du betaler hver måned, og nedbetalingstiden er uendret så fremt ikke rentekostnadene øker.

Graf annuitetslån, fordeling av renter og avdrag
Graf som viser en fremstilling av hvordan rente- og avdragsandelen endres over tid i et annuitetslån.

Hvorfor boliglån annuitet?

  • Forutsigbarhet – du vet alltid hva du skal betale hver måned (terminbeløp)
  • Lavere låneavdrag de første årene
  • Nedbetalingstiden forblir den samme, selv om renten går opp eller ned

Et annuitetslån passer deg om du tror at din økonomi ikke kan håndtere veldig høye terminbeløp i starten. Kostnaden stiger tilsvarende renteøkningen, eller blir billigere hvis renten går ned.

Mange relativt unge har en karriereutvikling der du får bedre inntekt i fremtiden, da er et annuitetslån trolig det beste valget for deg.

Flest velger nettopp denne låneformen, selv om serielån kan være ett billigere alternativ, nettopp på grunn av forutsigbarheten og tryggheten det gir for privatøkonomien.

Annuitetslån kalkulator

Prøv boliglånskalkulatoren som beregner nedbetalingsplanen med utgangspunkt i annuitetslån.

Ordforklaring

Terminbeløp: hele beløpet lånetaker betaler hver måned. I det ligger både renter og avdrag på lånet.

Avdrag: den delen av terminbeløpet man betaler ned som gjør lånet mindre. For lånet skal gå i null, være nedbetalt, innen løpetiden.

Renter: kostnaden til banken for å låne penger. Denne svinger i løpet av låneperioden. Renter går både opp og ned i løpet av 25 år, som er normalt for ett boliglån.

Løpetid: Eller nedbetalingstid, den avtalte tiden lånetaker skal ha lånet. Når den datoen kommer er lånet og rentene betalt ned, man sier at lånet er nedbetalt.