NIBOR rente

Norges viktigste rente - 3 mnd NIBOR

Hva er NIBOR?

Norwegian Interbank Offered Rate er det fulle navnet. Det administreres av Norske Finansielle Referanser AS. Selskapet er et heleid datterselskap av Finans Norge. Den beregnes og publiseres av Global Rate Set Systems (GRSS) og Oslo Børs.

Finans Norge skriver at Nibor er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Rentene skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank. Det er altså en referanserente som angir den renten norske banker er villige til å låne til andre norske banker for. Det er derfor vi også sier at dette er Norges viktigste rente.

Styringsrenten fra Norges Bank er utgangspunktet for Nibor, som er renten norske banker må betale for å låne penger. Alle norske banker må betale en margin over Nibor for å låne penger i markedet. På grunn av risikoen ved å låne ut penger uten sikkerhet, så ligger renten nesten alltid noe høyere enn styringsrenten.

NIBOR-renten oppdateres for 1 uke og 1,2,3 og 6 måneder.

Av de er det 3 måneders NIBOR som er den mest brukte og den flest følger med på i markedet. Det er fordi norske banker sjelden gir usikrede lån til andre banker med lengre løpetid enn tre måneder. 3 mnd Nibor brukes som referanserente på både innskudd og utlån.

Det er NIBOR-bankene som daglig fastsetter rentene i ett panel, disse bankene er:

  • Danske Bank
  • DNB
  • Nordea
  • Handelsbanken
  • Swedbank
  • SEB

Det panelet lander på publiseres hver dag.

Hva bestemmer boliglånsrenten?

Mange tror at det er styringsrenten som bestemmer renten på boliglånet ditt, men realiteten er at bankene følger tettere og legger mer vekt på utviklingen i 3 mnd Niborrente. Det er markedsrenten, sammen med et risikopåslag, som bestemmer hva det koster bankene å låne penger i markedet, og som igjen er med på å bestemme hva ditt boliglån koster.

I nybygger.no er det ingen forskjellsbehandling, alle får den samme lave renten. Uavhengig av om der nytt bygg og miljømessig høy standard, alder og heller ingen spesielle medlemsfordeler for enkelte kunder. Det eneste som spiller inn på renten er belåningsgrad, jo lavere jo billigere.

Søk boliglån

Hva er NIBOR-renten nå?

Du må kontakte GRSS for å vite hva 3 mnd Nibor er i dag.

Skal du derimot få tilgang på daglige, oppdaterte data , må du registrere deg (kostnad).