Rentejustering

Derfor heves renten på lån nå

18. August 2022 hevet Norges Bank renten til 1,75 prosent, og vi har fått det høyeste rentenivået på 10 år. Flere rentehevinger er varslet i tiden som kommer, noe som normalt vil føre til trangere økonomi for de fleste.

Hvorfor settes renten opp?

  1. Høye energipriser: Dette har ført til at alt av varer og tjenester er dyrere.
  2. Knapphet av varer: Pandemien har gjort skade på produksjon av varer, spesielt i asiatiske land.
  3. Tiltak: Norges Bank hever styringsrenten i håp om å dempe presset i norsk økonomi.

Hva blir renten og når skjer det?

For nye boliglån gjelder den nye renten fra 25.08.22 For eksisterende gjelder 6 ukers varslingsregel. Du skal ha fått eget varsel i nettpostkassen.

For nye og eksisterende rammelån gjelder renten først fra 06.10.22

Se full oversikt over renter og priser