Rentejustering

Derfor heves renten på lån nå

18. August hevet Norges Bank renten til 1,75 prosent, og vi har fått det høyeste rentenivået på 10 år. Flere rentehevinger er varslet i tiden som kommer, noe som normalt vil føre til trangere økonomi for de fleste.

Hvorfor settes renten opp?

  1. Høye energipriser: Dette har ført til at alt av varer og tjenester er dyrere.
  2. Knapphet av varer: Pandemien har gjort skade på produksjon av varer, spesielt i asiatiske land.
  3. Tiltak: Norges Bank hever renten i håp om å dempe presset i norsk økonomi.

Hva blir renten og når skjer det?

For nye boliglån gjelder den nye renten fra 25.08. For eksisterende gjelder 6 ukers varslingsregel. Du skal ha fått eget varsel i nettpostkassen.

For nye og eksisterende rammelån gjelder renten først fra 06.10.

Se full oversikt over renter og priser