Nye rentesatser

Vi justerer renten på innskudd og utlån og gjør det enda mer oversiktlig.

Vi har besluttet å endre på renten på innskudd og utlån for våre kunder i Nybygger. Etter en periode med mange renteendringer fra Norges Bank, holdt vi renten uendret ved forrige heving. Med stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi, samt stor konkurranse om lånekunder, valgte vi å avvente med rentehevingen.

Med en stabilt høy markedsrente er tiden inne for å justere på renten. Vi er fortsatt blant de beste bankkonseptene når det kommer til renter og betingelser. Nybyggers ambisjon er å være trygg og konkurransedyktig, hvor vi utfordrer de store bankene i markedet. Det skal vi fortsette med.

Vi skal fortsette å levere gode tjenester for våre kunder. Noe av Nybyggers store styrke er å være et enkelt og oversiktlig bankkonsept. Derfor fjerner vi likeså godt noen av våre utlånsprodukter, slik at det blir enklere å sammenligne oss med andre banker og for at enda flere skal nyte godt av vår aller beste rente.

Nye lån utbetales med nye rente fra og med 11.12.2023. For eksisterende kunder vil nye renter gjelde fra 12.02.2024.

Halverer prislisten

For å gi enda bedre kundeopplevelse, rydder vi i prislisten. Nå er vår aller beste rente på boliglån innenfor 60 % av boligverdi. Noe som gjør at enda flere kan få Nybyggers beste betingelser.

Våre utlåns- og innskuddsprodukter:

Lånetype Nominell rente Effektiv rente
Boliglån 60 % 5,19 % 5,32 %
Boliglån 75 % 5,42 % 5,56 %
Rammelån 50 % over 2 millioner 5,19 % 5,32 %

Fra 12.02.24 øker rammelån for eksisterende og nye lånekunder til 5,37 % nominell og 5,50 % effektiv rente.

Kontoer Nominell rente
Sparekonto 4,10 %
Sparekonto fra 12.02.24 4,35 %

Hele prislisten

Priseksempel boliglån 60 % belåningsgrad
Effektiv rente: 5.58 %, 2 millioner, over 25 år, kostnad: 1.573.927,-, totalt: 3.573.927,-

Priseksempel rammelån 50 %
Effektiv rente: 5.79 %, 2 millioner, over 25 år, kostnad: 1.574.252,-, totalt: 3.574.252,-