Hvilken boligtype skal du velge?

De viktigste spørsmålene når du skal se deg om etter et nytt sted er hvor du vil bo og hva du har råd til.

Er det første gang du skal kjøpe bolig kan det være litt vanskelig å vite hvordan de forskjellige boligtypene påvirker økonomien din.

Selveier vs. borettslag

Vi skal forklare litt om de forskjellige boligtypene og hva det vil si for økonomien din om du velger en selveier, borettslag eller annen type bolig. Det er greit å huske på at det med de forskjellige eieformene følger med visse rettigheter og plikter.

Har du mulighet for utleie?

Hvilken type bolig du velger, vil blant annet ha betydning for mulighetene til utleie, om du kan ta opp lån med pant i boligen og hvor mye du får i månedlige fellesutgifter (tillegg til det du må betale for lånet ditt).

I boligannonsen står det hva slags type bolig som selges.

Mer om vanlig boliglån Mer om rammelån

Kalkulator Plassholder

Les salgsoppgaven nøye

Når du finner en interessant bolig er det smart å lese nøye gjennom salgsoppgaven og deretter takstrapporten, med hensyn til boligtype, tilstandsgrad og nærområde. Hvis det er snakk om et boligsameie eller borettslag, les også økonomirapport og vedlikeholdsplaner. Sett opp en liste med fordeler og ulemper ved leiligheten og ikke la deg forhaste.

Tenkt langsiktig

Du skal ta et viktig og langsiktig valg. Det kan være greit å ha i bakhodet at det er store omkostninger ved kjøp av bolig, og at du derfor tenker gjennom hvor lenge du har tenkt å bo i boligen du skal kjøpe, kanskje det lønner seg å leie litt lenger og spare pengene. For eksempel må du ut med 75.000 kroner i dokumentavgift (2,5% av kjøpesum) dersom du kjøper en selveierleilighet til 3.000.000, de samme 2,5% av kjøpesum vil du måtte betale for neste hus/leilighet.

Forskjellige boligtyper

  • Selveier
  • Eierseksjon/Selveierleilighet
  • Borettslagsleilighet/Andelsleilighet
  • Aksjeleilighet
  • Obligasjonsleilighet