Frende innboforsikring

Frendes innboforsikring hjelper deg ved nettmisbruk og ID-tyveri

Gjennom Nybygger.no kan du kjøpe prisvinnende forsikringer fra Frende Forsikring, blant andre innboforsikringen deres som også dekker to svært nyttige tjenester.

Kjøp innboforsikring

Stadig flere opplever å få spredd uønsket innhold fra nettet og trenger hjelp til å få fjernet det. Derfor har Frende inkludert hjelp ved nettmisbruk kostnadsfritt i sin innboforsikring.

Det er frustrerende å se at private bilder spres på nett, at det opprettes falske profiler i ditt navn eller at barna henges ut uten at du får gjort noe med det. Som kunde hos Frende, tar de jobben med å kontakte nettstedene hvor det krenkende materialet er publisert og ber dem slette det. Frende informerer nettsideeieren om at de er pålagt å fjerne det, dersom innholdet er lagt ut i strid med norsk lovgivning.

Visste du at vi dekker ID-tyveri?

Identitetstyveri er blant de formene for kriminalitet som vokser raskest i verden. Da er det godt å vite at innboforsikringen fra Frende dekker dette uten ekstra kostnad.

Her er en oversikt over tegn på at du kan være utsatt for ID-tyveri:

  • Du mottar varer eller fakturaer for varer du ikke har bestilt
  • Du mottar telefoner, post eller e-post om varer du ikke har kjøpt eller bestilt
  • Du oppdager ukjente transaksjoner på kredittkort eller bankkort
  • Du mottar informasjon om at noen har gjort en kredittsjekk av deg uten at du vet årsaken
  • Du mottar varsel om adresseendring
  • Du mottar informasjon om at du er innvilget en kredittramme du ikke har bedt om

Merk deg at dersom du har blitt lurt til å gi bort kontoinformasjon, brukernavn eller passord via falske nettsteder eller e-post, regnes ikke dette som identitetstyveri.

Forsikringene du mest sannsynlig ikke trenger 

Ved innkjøp av mobil, høyttalere eller TV blir du ofte spurt om du ønsker ekstra forsikringer. Har du innboforsikring fra Frende, er det mulig du allerede er dekket og derfor kan si nei til disse.

Med innboforsikring med uhellsdekning er du dekket hvis TV-en går i gulvet, høyttalerne streiker eller andre uhell inntreffer. Du trenger med andre ord ikke å kjøpe dyre tilleggsforsikringer for enkeltgjenstander. Forsikringen fra Frende dekker alle gjenstander og omfatter plutselige og uforutsette skader. Hvis uhellet skjer utenfor hjemmet, er dekningen begrenset til 20.000 kroner. Dersom uhellet skjer hjemme, slik det ofte vil være med denne typen varer, er det ingen begrensning på sum i forsikringen.