Kontaktløse kort

Nå kan alle handle sikkert og effektivt med kontaktløs betaling.

Gebyrfrie kort med kontaktløs betaling

Alle med kortavtale i Sparebanken Øst har kort som kan brukes til kontaktløs betaling både i Norge og utlandet.   Kortene er uten gebyr. 

Kontaktløs betaling baseres på NFC-teknologi (Near Field Communication), som kommuniserer trådløst mellom kortet og betalingsterminalen ved hjelp av radiosignaler. Du kan betale kontaktløst ved å berøre betalingsterminalen med kortet ditt. Kontaktløse kort gjør betaling enkelt, raskt og trygt.

Se etter kontaktløst merket

Både kort og terminaler som kan benyttes til kontaktløsbetaling, er merket med dette kontaktløse symbolet:

Slik fungerer kontaktløs betaling

Kontaktløs betaling er klar til bruk når du har gjennomført et vanlig kjøp med kort og pinkode. Når du skal betale plasseres kortet over symbolet på terminalen for å gjennomføre betalingen. Et pip indikerer at kortet er ferdig lest og bekreftelse på at kjøpet er godkjent står på terminalens skjerm. Hvis butikken ikke har en betalingsterminal som støtter kontaktløs betaling, benyttes kortet med chip og PIN-kode som vanlig.

Trygt med kontaktløse kort

Kontaktløsbetaling regnes som like sikkert som betaling med chip og PIN-kode. Det er en rekke sikkerhetstiltak rundt alle betalingskort og i betalingsterminalene, også for kontaktløs betaling.

Kort og brukskonto

Bankkort og brukskonto til bruk i hverdagen.

Les mer