Billigst på boliglån i 2022

Nybygger viser muskler i priskåring.

Nybygger har de siste to årene vært én av de skarpest prisede boliglånstilbyderne i markedet.

Nylig utropte Smarte Penger vårt boliglån (75 % belåningsgrad) til Norges billigste gjennom hele 2022. I samme kåring toppet vi listen som rimeligst i januar 2023 med boliglån innenfor 50 % belåningsgrad.

To ganger på toppen

Smarte Penger undersøkte de billigste boliglånene. Lånene ble beregnet på en lånestørrelse på 4 millioner kroner. Dette er beregnet for et lån som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi, og innenfor 75 prosent av markedsverdi i 2022. 

Innenfor belåningsgrad på 75 prosent skriver Smarte Penger:
Nybygger har den laveste renten i 2022, med en gjennomsnittlig rente på 2,46 prosent. 

Kåringen beregnet den gjennomsnittlige effektive renten for de forskjellige boliglånene gjennom 2022, der de forskjellige rentesatsene er regnet inn med antall dager denne renten varer.

I tillegg kom Nybygger på toppen av listen ved å være billigst blant långiverne som er åpne for alle innenfor 50 prosent av markedsverdi i januar 2023*.

Nybygger med Norgesnyhet

November 2022 presenterte vi noe helt nytt. Nybygger tilbyr nå et boliglån som passer deg – om du trenger 40, 50, 60 eller 75 prosent belåningsgrad. Da nyheten ble sluppet hadde den et historisk sus over seg da det nye boliglånet priser lån innenfor 40 prosent belåningsgrad, noe Nybygger er alene om i markedet.

Nybygger, som er et bankkonsept fra Sparebanken Øst, har de siste årene hatt en formidabel kundevekst, og er i dag en solid utfordrer innen selvbetjente, digitale bankkonsepter. Det kommer vi til å fortsette med.
Søk om boliglån