Ofte stilte spørsmål

Vi får ofte de samme spørsmålene fra våre kunder, så kanskje du finner svaret du lurer på her? Hvis ikke er du velkommen til å ringe oss..

KUNDE OG KONTO


Hvem kan bli kunde i Nybygger.no?

 • du må være mellom 18 og 33 år
 • ha BankID
 • ha norsk personnummer
 • ha folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge
 • ha en e-postadresse
 • ha et mobilnummer

Hvordan bli kunde i Nybygger.no?

Under menyen «Bli kunde» på forsiden vår kan du registrere deg som ny kunde.

I nettbanken åpner du selv konto(er) og bestiller kort. Du må være mellom 18 og 33 år for å kunne bli kunde i Nybygger.no.


Hvordan oppretter jeg konto?

Når du registrerer deg med BankID for å bli kunde, åpnes det automatisk en brukskonto. Ønsker du flere kontoer kan det opprettes i nettbanken. I menyvalget til venstre i nettbanken velges ”Konto” – ”opprette konto”. Det kan opprettes inntil seks konti.


Hvilke typer konto kan jeg åpne?

Nybygger.no har to typer konto: Brukskonto og Sparekonto.
Sparekonto er uten begrensninger på antall uttak. Renten på Sparekonto, se prislisten. Navn på konto kan endres under «innstillinger» og «kontonavn».


Kan andre disponere kontoen min?

Disponenter kan registreres ved personlig oppmøte i banken sammen med kontoeier. Husk gyldig legitimasjon.


Hvordan avslutter jeg en konto?

Logg deg inn i nettbanken og send melding til Nybygger.no via nettpostkassen om hvilken konto(er) som skal avsluttes. Dersom du har Visakort på en konto som skal avsluttes, må kortet sendes Nybygger.no før kontoen kan slettes. I meldingen må du oppgi kontonummer for overførsel av eventuelt restbeløp og renter.

KORT


Hvilke krav stilles det for å få Visa-kort i Nybygger.no?

 • Du kan ikke ha betalingsannmerkninger
 • Du må ha minst kr 2000,- på kontoen når kortet bestilles

Begge de nevnte kriteriene må være oppfylt for at du skal kunne bestille kort i Nybygger.no. Du bestiller selv kort i nettbanken under menyen «Kort» – «bestill kort».


Hvordan aktiveres Visa-kortet mitt?

Når Visa-kort og pinkode er kommet i posten, må kortet aktiveres før det brukes. Dette gjøres i nettbanken under menyen «Kort» – «aktivering av kort». Dette er en ekstra sikkerhet når kort og kode sendes i posten.


Visa-kortet virker ikke eller blir slukt ved 1. gangs bruk

Visa-kort må aktiveres i nettbank før bruk, se punkt over. Dersom kortet blir slukt i minibank, underretter du Nybygger.no om dette slik at kortet kan sperres. Du må så bestille et nytt kort i nettbanken, men husk å aktivere dette før bruk.


Hva gjør jeg dersom Visa-kortet ikke virker lenger?

Ta kontakt med oss.


Hva gjør jeg dersom Visa-kortet mitt blir stjålet?

Du må sperre Visa-kortet snarest ved å ringe 915 03 220 i bankens åpningstid.

Fra utlandet eller utenom åpningstid tlf. (+47) 23 33 83 43 døgnåpen linje.
Gå inn i nettbanken og overfør disponibelt beløp til en annen konto dersom fare for misbruk av Visa-kortet er til stede. Meld fra til oss dersom du får ukjente belastninger på kontoen din.

Hva gjør jeg om kortet blir misbrukt?

 • Kortet må sperres, se spørsmål ovenfor.
 • Forholdet må politianmeldes.
 • Fyll ut egenerklæringsskjemaet (se nedenfor). Både kopi av politianmeldelsen og egenerklæringen sendes Nybygger.no, postboks 67, 3301 Hokksund eller til kundeservice@nybygger.no.

Last ned skjemaet:
Egenerklæring ved kortreklamasjon


Glemt PIN-koden til Visa-kortet?

Kontakt Nybygger.no via Nettpostkassen og vi sender deg koden i posten.


Hva er «Verified by Visa»?

«Verified by Visa» er en sikkerhetsløsning for sikker nettbetaling. Det betyr at du i tillegg til å oppgi kortnummer og utløpsdato, må identifisere deg med et passord du selv har valgt i nettbanken. Har du et Nybygger.no Visa-kort og nettstedet krever «Verified by Visa», må kortet være registrert for dette.


Hvordan registrerer jeg Verified by Visa?

Logg deg inn i nettbanken. Velg «Kort» og «Sikker netthandel». Her registrerer du deg med passord og personlig melding. Har du glemt passordet eller det er sperret, oppretter du et nytt i nettbanken.


Hva bør jeg tenke på når jeg bruker Visa-kortet mitt?

 • Noter aldri ned pinkoden din
 • Skjul pinkoden ved inntasing på minibank eller betalingsterminal
 • Ikke la noen andre hjelpe til med minibankuttak
 • Hvis kortet blir slukt, sperr det
 • Ikke gi fra deg kort på restaurant og lignende
 • Kontroller alle regninger for sum og valuta før signering
 • Ha alltid telefonnummer for sperring tilgjengelig

NETTBANK


Hva trenger jeg for å komme inn i nettbanken?

For å logge deg på nettbanken trenger du:

 • Personnummer
 • Din personlige kode
 • Kodebrikke

Hvordan logger jeg inn i nettbanken med BankID?

Velg Pålogging med BankID. Logg deg inn med fødselsnummer og trykk på «Utfør»-knappen. I neste bilde taster du inn sikkerhetskode fra kodebrikken og trykker «Utfør». I neste bilde legger du inn personlig passord og trykker «Utfør». Se detaljert forklaring på innloggingssiden i nettbanken.


Jeg kommer ikke inn i nettbanken

 • Sperret passord? Kontakt kundeservice.
 • Sperret kodebrikke? Sjekk at du bruker kodebrikke til Nybygger.no. Kontakt kundeservice.

Jeg har glemt min personlige kode eller blitt sperret. Hva gjør jeg?

Kontakt Nybygger.no på kundeservice@nybygger.no.


Feil med kodebrikke?

Kontakt Nybygger.no på kundeservice@nybygger.no.


Hva er BankID?

Les om BankID her.


Hva er Primærkonto?

Primærkonto er kontoen som automatisk foreslås som belastningskonto i nettbanken. For å endre denne, velg «Innstillinger» og «Kontonavn». Kryss av for «Primærkonto» for den kontoen du ønsker.


Hva skjer dersom jeg går fra en PC og har glemt å logge meg ut?

Etter 15 minutters inaktivitet vil du automatisk bli logget ut. Dette er av sikkerhetsmessige grunner.


Hvor finner jeg årsoppgaven/kontoutskrifter/brev fra Nybygger.no?

All korrespondanse fra Nybygger.no blir sendt rett til nettbanken din. Du finner disse under menypunktet «Nettpostkasse» – «bankmeldinger». Her blir de liggende i 6 måneder. Etter dette kan du finne meldingene i «Søk i arkivet».


Hva er Nettpostkasse?

I Nettpostkassen kan du sende og motta meldinger fra banken. Når du sender meldinger via Nettpostkasse, går disse via en sikker linje. I Nettpostkasse får du kontoutskrifter, meldinger om renteendringer, inn- og utbetalinger, årsoppgaver og annen informasjon fra banken. Du kan selv velge «Flytt til mappe» for å arkivere meldingen eller «Slett mappe» for å slette den. Meldingene blir liggende i Nettpostkassen i 6 måneder. Dette gjelder uansett om de er arkivert i egen mappe eller ikke. For å finne meldinger eldre enn 6 måneder må du søke i «Søk i arkivet».

BOLIGLÅN


Hvordan flytter jeg boliglånet mitt til Nybygger.no?

Er du allerede kunde i Nybygger.no, velg «Søk om lån». Er du ikke kunde, velger du «Bli kunde» og deretter kan du søke om lån.
All informasjon finner du i lånesøknaden. Når du har fått tilsendt tilbud per post og returnert lånedokumentene til oss, vil vi ta den videre dialogen med eksisterende bank, slik at lånet blir innfridd.


Hvor lang løpetid kan jeg få på lånet mitt?

Nybygger.no innvilger inntil 30 års løpetid på lån.


Kan jeg få avdragsfrihet?

Avdragsfrihet kan innvilges for maks. 5 år av gangen.


Koster det noe å flytte lånet til Nybygger.no?

Etableringsgebyr i henhold til prisliste og tinglysningsgebyr til Statens Kartverk. Se prisliste


Hva slags sikkerhet godtas i Nybygger.no?

Selveiet bolig, leilighet eller borettslagsleilighet

BETALINGER


Hva er avtalegiro?

Automatisk betaling av faste regninger som blir trukket av betalingsmottaker på forfallsdato.


Hvordan oppretter jeg avtalegiro?

Avtalegiro kan opprettes på to måter. Dersom betalingsmottaker tilbyr avtalegiro, kan du svare ja til å opprette avtalegiro når du betaler en regning. Du kan opprette avtalegiro fra menyvalget «Forslag til avtaler» under «Betaling/overføring». Forslagene blir oppdaterte hver måned. Du kan sende mottakers kontonummer, navn og KID samt din belastningskonto fra din nettpostkasse og vi oppretter avtalen for deg.


Hvordan flytter jeg en avtalegiro fra en annen bank?

Send oss detaljer om avtalegiroen fra din nettpostkasse. Meldingen skal inneholde mottakers kontonummer, KID og din belastningskonto. Husk å avslutte avtalegiroen i nåværende bank dagen før du sender oss opplysningen. Vi oppretter da avtalen for deg.


Hvor finner jeg detaljer på mine avtalegiroer?

Du finner det ved å trykke på forstørrelsesglasset utenfor beløpet i forfallsmappen.


Hva er mulige årsaker til at avtalegiro ikke er betalt?

 • Det er ikke dekning på konto
 • Maksbeløpet på avtalegiroen er for lavt
 • Du har stoppet den i forfallsmappen
 • Du har stoppet selve avtalen
 • Avtalen er nylig opprettet (det tar ca 3 uker fra den opprettes til den trer i kraft)

Hvordan aktiviseres trekket på avtalegiro som er stoppet?

Sjekk først at maksbeløpet ikke er overskredet.
Gå inn på forfallsmappen og start betalingen.
Ta kontakt med oss dersom du har problemer.


Hvordan endrer jeg maksbeløpet på avtalegiroen?

Gå inn på «Betalingsavtaler» fra menyen og klikk på ikonet som ser ut som en blyant for å endre maksbeløp.


Hvordan endre belastningskonto på avtalegiro?

Du har ikke anledning til å endre konto selv. Send oss en melding via Nettpostkassen med beskjed om hvilken avtale du ønsker å endre samt hvilken konto som ønskes belastet.


Hvordan slette en avtalegiro?

Gå inn på avtalen, velg «slett»-ikonet (søppelkasse) og bekreft slettingen.


Hvordan stoppe et forfall på avtalegiro ?

Du må velge «Betaling/Overføring» og «Forfallsmappe». Her trykker du på «stopp»-ikonet (rødt kryss) for å stoppe forfall på avtalegiro.


Hva er en eFaktura?

En eFaktura er en regning som blir sendt direkte til nettbanken din. Du vil motta eFakturaen i alle nettbanker som er registrert på ditt personnummer. Du må bekrefte betalingen i nettbanken. Du kan opprette avtalegiro på eFaktura. I de tilfellene behøver du ikke bekrefte betalingen.

BETALING UTLAND


Hva er SWIFT/BIC kode og IBAN-nr.?

Les mer om Iban og Swift/Bic her


Hvordan finner jeg betalingsmottakers SWIFT/BIC kode og IBAN-nr.?

Dette får du ved å kontakte betalingsmottaker.


Hvor lang tid tar det før mottaker har pengene ved utenlandsbetaling?

Det avhenger av mottakerland og mottakers bank. Innenfor EØS skal det maks ta 5 virkedager og utenfor EØS 8 virkedager.


Hvorfor må betalingsinformasjon følge med i en utenlandsbetaling?

Alle betalinger inn og ut av Norge er rapporteringspliktige til Norges Bank. Manglende informasjon kan medvirke til at overførselen vil bli avvist.


Hvor finner jeg IBAN og SWIFT/ BIC andressen til mine kontoer?

Dette er oppgitt øverst på kontoutskriften du mottar i nettpostkassen.