Melde skade

Dersom det skjer et uhell, er det viktig at du melder fra ditt forsikringskrav til Frende Forsikring så snart som mulig slik at du kan få et raskt og effektivt skadeoppgjør.

Ring Frende Forsikring på:

  • Tlf.: 55 15 36 00 (valg 1, 2)
  • Fra utlandet: +47 55 15 36 00

Eller send en e-post på: skadesenteret@frende.no