Innskuddsgaranti

Nybygger.no er en del av Sparebanken Øst som er medlem av Bankenes sikringsfond. Det betyr at du som kunde har en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank.

Nybygger.no er en del av Sparebanken Øst, sammen med DinBANK.no, Topprente.no og youngbank.no. Det betyr at disse regnes som samme bank og garantien på maksimum 2 millioner kroner er den øvre grense for summen av dine innskudd.

Garantien fra Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.