Hva betyr ordet?

1. prioritetspant:
Det er den långiveren som har best sikkerhet for sitt lån der det er flere pant i samme bolig.

Annuitetslån:
Summen av renter og avdrag er den samme hver termin, hvis rentesatsen er den samme. Rentedelen på hvert avdrag vil minske etter hvert som lånet nedbetales.

Serielån:
Avdragsdelen av beløpet vil være lik gjennom hele løpetiden. Rentebeløpet reduseres etter hvert som lånet nedbetales, og det totale terminbeløpet vil også reduseres for hver termin.

Gjeldsbrev:
En bindende avtale om å betale tilbake det du skylder ved et lån.

Løpetid:
Antall år og måneder du bruker på å tilbakebetale lånet.

Terminbeløp:
For hver termin betaler du ned lån og renter med et visst beløp. En termin kan være en gang i måneden, hver tredje måned, en gang i året eller annet.

Markedsverdi:
Den prisen noen er villige til å betale for objektet. Markedsverdien kan dokumenteres med takst eller verdivurdering.

Finansieringsbevis:
Finansieringsbevis er et skriftlig dokument som bekrefter hvor mye du kan låne av banken. Det er lurt å ordne dette før du drar på visning, da vet du hvilken pris du kan strekke deg til.

Mellomfinansering:
Dersom du allerede eier en bolig, og skal kjøpe nytt, kan mellomfinansiering gi deg mulighet til å kjøpe før du selger. Du tar da opp lån i den gamle boligen for å få råd til å kjøpe ny. Når du så selger den gamle boligen, betaler du mellomfinansieringen.

Pantedokument:
Et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.

Tinglysingsgebyr:
Et gebyr du må betale per dokument du sender til tinglysing.

Nominell rente:
Renteprosent som ikke tar hensyn til gebyr og provisjoner.

Effektiv rente:
Renteprosent som inkluderer gebyrer og provisjoner (etableringsgebyr og termingebyr). Dette er den reelle renten du skal forholde deg til.