Ny rentenedsettelse

I løpet av mars er boliglånsrenten satt ned to ganger.

Totalt settes renten ned  med inntil 1 prosentpoeng. Laveste nominelle rente er 2,09 % for boliglån innenfor 60 %.

På grunn av store svingninger i pengemarkedet, er det krevende å sette langsiktige priser på boliglån nå. Vi gjør vårt ytterste for å sette riktige renter i tråd med utviklingen i pengemarkedet.

Den nye renteendringen vil tre i kraft fra 10.april og alle berørte kunder vil motta informasjon om ny rentesats i nettbanken eller per post.

Sammen skal vi klare dette

Vi skal gjøre det vi kan for at du skal få pengene til å strekke til.

Sånn tar du kontakt